Det parallelle universitetet

Det Parallelle Universitetet (PU) Parallel University OFFENTLIG PROGRAM:

Toppbanner

Lørdag 11.02.
kl. 18.00
Åpning av Sørlandsutstillingen. Sted: Kristiansand Kunsthall.
PU: 5 min. kort intro av prosjektet om kunst som frisone for eksperimentering, rom for håp, og utviklingen av Det Parallelle Universitetet som først skapes gjennom deltakelse. PU vil ha sin begynnelse under Sørlandsutstillingen. Seminarene i den følgende uken skal åpne opp for utvidet bevissthet og forståelse for lærings og utdanningsprosesser og invitere menneskene inn i prosjektet. PUs innhold formes av dem som er med.

Tirsdag 14.02.
kl. 18.00 – ca. 20.00 Sted: Kristiansand Kunsthall.
Foredrag inkl. te-servering og rom for diskusjoner.
Seminar, (del 1) om Joseph Beuys: «Kunst = Kapital». Kunst og transformasjon. Praksis-vinklet seminarinnlegg om Joseph Beuys «utvidet kunstbegrep», politiske og pedagogiske prosjekter, basis-demokratiske tilnærminger til politikk og kunst, provokasjoner og opprøret han skapte ved kunstakademiet i Düsseldorf ved å åpne dørene for alle «Jeder ist ein Künstler», grunnleggelsen av Free International University.
(Del 2) om PU: betydning for oss, hvordan vil vi at det parallelle universitetet ser ut? Hvor langt er vi villige til å gå? Kartlegging av ideer og behov i plenum, med seminar deltakerne. Aktivisme og selvorganisert utdanning som mulighet? Hva ønsker vi å fokusere på om vi hadde full frihet, om det hadde vært opp til oss? Hva bør det parallelle universitetet handle om, hvor burde det skjer, hva kunne det romme? Seminarholder: André Tribbensee

Onsdag 15.02.
kl. 09.15 -15.00 Sted: Kristiansand Kunsthall
Heldagsseminar
«The educational turn»: om den pedagogiske vendingen i kunsten
Seminaret tematiserer forbindelser mellom kunst og pedagogikk siden 2000-tallet og historiske forløpere. Eksempler fra kunstprosjekter og eksperimentell utdanning, sosial og relasjonell kunstpraksis belyses, hvor spesielt kunstens og (ut-)danningens politiske dimensjoner undersøkes.
Seminaret er offentlig, inngang er gratis, alle er velkommen! Ta med deg egen lunsjpakke! Programmet er et samarbeid mellom André Tribbensee/Det Parallelle Universitetet og universitetslektor i kunstfagdidaktikk Anna Svingen-Austestad og professor i kunstfagdidaktikk Helene Illeris fra UiA/Fakultet for kunstfag. Studenter fra masterstudiet i kunstfag deltar.
Start: kl. 09:15: Vandring i Sørlandsutstillingen og velkommen til Det Parallelle Universitetet ved André Tribbensee.
Kl. 10:00: Forbindelser mellom kunst og pedagogikk ved professor Helene Illeris og universitetslektor Anna Svingen-Austestad fra UIA, Fakultet for kunstfag.
Kl. 12:00: Felles lunsj og samtaler. Alle tar med seg pålegg og brød, så deler vi ved langbordet.
Kl. 13.00 – 15:00: Kunstner og kurator André Tribbensee introduserer alternative og temporære kunstskoler og deres motivasjoner. Han vil presentere internasjonale eksempler samt egne prosjekter som Temporary Academy og Det Parallelle Universitetet under oppbygging. Seminaret avsluttes med en workshop som vil åpne for deltakernes involvering i utformingen av universitetet.

Torsdag 16.02.

kl. 18 – ca. 20.00 Sted: Kristiansand Kunsthall
«De undertryktes pedagogikk»/seminar om Paulo Freire
Seminarleder: PhD Tormod Anundsen fra UiA fakultet for kunstfag. Medvirkende: Filip Ring og André Tribbensee.
Tormod Anundsen gir en innføring i Freires ideer om utdanning, undertrykkelse, dialog og frigjøring og stiller spørsmål til diskusjon. Sosionom og kantinologi-student Filip Ring forteller om betydningen av Freires impulser for sitt arbeide. Åpen samtale om relevansen av Freires ideer for vår praksis og utformingen av et parallellt universitet i Kristiansand.
Vi vil ta opp spørsmål om makt, tolknings-monopoler og nye former for kontroll og undertrykkelse, sett på bakgrunn av nyliberalistiske holdninger, «new public management» i utdanningssektoren og forandringene i et digitalisert samfunn. Med selvorganisert pedagogikk og aktivisme som svar, hvilke grep er vi villige til å anvende, hvilke rom vil vi innta?

Med utgangspunkt i det som skjer under seminarene, kan det innkalles til flere samlinger, tema- baserte diskusjoner, seminarer etc., planlagt, ad hoc., fordelt over utstillingsperioden eller i etterkant. Målet er å sette igang prosesser.
Som mulig konsekvens kan arbeids- og aksjonsgrupper settes igang både offentlig og i hemmelighet…

Følg med for oppdateringer av programmet og annonsering av flere arrangementer! https://www.facebook.com/sorlandsutstillingen/

PU under Sørlandsutstillingen:
Det parallelle universitetet er som navnet tilsier – et potensiale som løper utenfor utdannelsesinstitusjonenes maktstrukturer, og som vil begynne å ta form under et åpent program ved Kristiansand Kunsthall.
André Tribbensee er kunstner og kurator, opprinnelig fra Tyskland, nå mangeårig innbygger i Kristiansand. Tribbensee sto bak prosjektet Temporary Academy i Kristiansand i 2014. Det midlertidige akademiet inneholdt blant annet presentasjoner, diskusjoner, foredrag og tesermonier. I 2015 utvilket han sammen med Lisbeth Skregelid og Tormod Anundsen, konsept og program til det 12-timers lange internasjonale symposiet Rethinking Art Education på Bragdøya.
Det Parallelle Universitetet er et nytt og langsiktig prosjekt, som vil bestå av prosesser som kan starte under Sørlandsutstillingen 2017. Det vil skje i løpet av sammlinger der alle interesserte er velkomen til å være med ved å forme universitetets innhold. Det kan tas opp viktige tema som ikke finner rom eller politisk vilje for innenfor de etablerte institusjonenes rammer. Offentlig rom tas tilbake og i bruk av det parallelle universitetet.
Det er også en fordypning i Tribbensees interesse for individuelle og kollektive læringsprosesser. Ulike arbeids- og aksjonsgrupper, kunstnere, forskere og eksperter vil bidra.