Søknadsskjema 2018

Man kan sende inn flere bidrag, men det må sendes inn ett – 1 – skjema per ansøkt bidrag/verk! Man betaler kun ett juryeringsgebyr uavhengig om man søker med ett eller flere bidrag/verk.