Sørlandsutstillingen 2019 – 50 år


ÅPEN INVITASJON TIL SØRLANDSUTSTILLINGEN 2019

I 2019 fyller Sørlandsutstillingen 50 år. Vi er glade for å invitere kunstnere med tilknytning til regionene om å søke deltakelse i en stasjonær utstilling på Lista i Farsund kommune. Lista er et populært turområde med godt over 60 000 besøkende i året, hovedsakelig i sommermånedene da utstillingen skal stå.

Vi ønsker arbeider som tar utgangspunkt i, eller kan knyttes opp til, landskapet, naturen, historien eller opplevelsen av dette svært spesielle stedet. Dette kan være nye, uprøvde prosjekter, stedsspesifikke verk eller verk som samhandler med Lista. Det er mulighet for kunst på ulike steder, både innendørs og utendørs, men det ønskes fortrinnsvis arbeider som bruker og tar nytte av det de ulike landskapene tilbyr.

 

KUNSTUTTRYKK OG PROSJEKTER

 • Det ønskes søknader fra alle fagområder.
 • Vi ønsker at søkere utfordrer sin praksis og ser nye muligheter i kombinasjon med jubileumsutstillingen på Lista.
 • Grupper og tverrfaglige prosjekter er velkomne.
 • Stedsspesifikke verk eller arbeid direkte i landskapet er også av interesse.

Vi ber om en prosjektbeskrivelse for hvordan prosjektet eller kunstverket planlegges gjennomført/fremvist. I tillegg ber vi om en kort beskrivelse for hvorfor du/dere ønsker å delta. Prosjektet behøver ikke være gjennomført tidligere. Tanken om prosjektet er vel så relevant. Dette vil si at man også kan søke med arbeidsmetode og innfallsvinkel der resultatet tar utgangspunkt i omgivelsene og derfor er uvisst i forkant.

 

AKTUELLE OMRÅDER

 • Lista fyr – Verevågen
  Kulturminner: Verneområde med stor betydning for fuglelivet, særlig vadefugl, ender og skarv. Krigsminne, Spor tilbake til jernalderen

 • Sausebakk
  Kulturminner: Nilsens Minde, Tuft fra jernalderen, Gravminne fra jernalderen, Steinalderfunn, Sausebakk – gravfelt fra jernalderen, Krigsminne – bunkere. Foto: Christian Landmark

 • Kyststien
  Kulturminner: En del av dem er merket av på kartet i lenken. Foto: Christian Landmark

 • Varnes fyr
  Kulturminner: Russisk fangeleir, Gjest Bårdssons hole, Ellenes – hustuft, Varnes fort. Foto: Christian Landmark

 • Nordberg Penne
  Kulturminner: Nordberg Fort, Gravminne fra jernalderen, Penne – bergkunst, hustuft av voller, Jærberget – helleristninger, Jærbergsletta – hustuft av voller, gravfelt, Nordberg – gravfelt, Penne – bergkunst. Foto: Sten Frøitland

 • Vondestien
  Kulturminner: Munkekjørka, Uldalskjørka (heller), Udal: gravrøys, hustuft, steinalderfunn. Foto: Sten Frøitland

 

LOSJI PÅ LISTA OG UTSTILLINGSPERIODE

For å legge til rette for dialog mellom kunstnere, og bidra til praktisk gjennomføring av de valgte verkene/prosjektene, vil det være mulig å bo og jobbe på Lista i opptil én måned i mai 2019. Utstillingsperioden er juni til og med september 2019, med utstillingsåpning lørdag 1. juni 2019.

 

FRI INNSENDELSERETT

Det understrekes den frie innsendelsesretten som Sørlandsutstillingen praktiserer. Dette betyr at både uetablerte, så vel som etablerte kunstnere, oppfordres til å søke.

 

VÅRE FORBEREDELSER

 • Sørlandsutstillingen søker tilskudd med et utvidet budsjett som speiler våre ambisjoner.
 • Vi har fremskyndet vår juryeringsperiode slik at kunstnerne også selv kan søke eksterne prosjektmidler, for eksempel gjennom Kulturrådet.
 • Juryering skjer i august.
 • Sørlandsutstillingen har så smått etablert en dialog med URO angående utstillingsformen.
 • Vi har en intensjonsavtale om DKS-formidling av utstillingen med Vest-Agder fylkeskommune.
 • I år har vi fjernet juryeringsgebyret ved innsendelse.

 

EN SØKNAD BØR INNEHOLDE

 • Prosjektbeskrivelse (maks. 1 side)
 • Motivasjonserklæring eller kunstnerens uttalelse (Artist Statement) (maks. 1 side)
 • 5 bilder/skisser
 • Et enkelt kostnadsoverslag/budsjett
 • CV til den/de det gjelder
 • Minst én person i innsendelsen må ha tilknytning til Vest-Agder, Aust-Agder eller Telemark

 

PRAKTISK INFO

 • Utlysningen stenger tirsdag 31. juli 2018
 • Juryeringen gjennomføres i august 2018
 • Svar kan forventes tidligst august, senest begynnelsen av september 2018
 • Utstillingsperiode: 1. juni til og med 31. september 2019
 • Vi har kuttet juryeringsgebyret.

 

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA