2023 soek naa

Sørlandsutstillingen inviterer alle med *tilknytning til Agder samt Vestfold og Telemark fylkeskommune til å sende inn arbeider til Sørlandsutstillingen 2023!

I 2020 åpnet Sørlandsutstillingen for at alle med tilknytning til Vestfold også er invitert til å sende inn sine arbeider. Dette gjelder også i 2023!

Sørlandsutstillingen har i 54 år stått for fri innsendelse og fagfellevurdering. Dette betyr at alle kan sende inn, det stilles ingen formelle krav til kunstnerisk utdanning osv. De innsendte bidragene vurderes så av en jury bestående av kunstnere. Juryen avgjør hvem og hva som deltar i årets-utstilling. Årets jury består som i 2022 av: Ole Brodersen, Astrid Mørland og Stine Gonsholt.

Innsendelsen for 2023 er helt fri. Vi ønsker kort fortalt å vise hva som produseres av samtidskunst i regionen.

Sørlandsutstillingen 2023 vises tre steder:

Det Lindvedske Hus / Arendal kunstforening fra 5. august til 10. september

Fogdegaarden Kunstforening på Stathelle fra 16. september til 15. oktober.

Søgne Gamle Prestegård fra 22. oktober til 19. november.

Sørlandsutstillingen deler ut følgende priser i 2023:

Sørlandsutstillingsprisen kr 15.000.-, tildeles av Juryen

Debutantprisen tildeles av Arendal Kunstforening.

Mottaker av debutantprisen inviteres til separatutstilling i Arendals Kunstforening.

Sørlandsutstillingen sørger for forsikring av arbeidene i hele utstillingsperioden, transport en vei, samt utstillingsvederlag for alle deltagerne.

 

FRIST FOR INNSENDELSE

• Søknadsfrist fredag 17.02.23 kl. 23:59.
• Søknad sendes til: 2023@sorlandsutstillingen.no eller ved å bruke søknadsportalen her: https://sorlandsutstillingen.no/soknad

KRAV TIL SØKNADEN

• Utfylt søknadsskjema, 1 skjema pr. verk.
• God fotodokumentasjon og maks 3 foto pr verk (samlet i én PDF pr.verk/søknad, maks filstørrelse: 15  MB).

Juryeringen foregår anonymt og vi setter derfor pris på at dere ikke har navn i PDF filene. Tittler og event signatur på bilder er selvfølgelig ok.

PRAKTISK INFO

• Innsendelsen er åpen for alle.
• Det stilles ingen krav til formell kunstutdannelse.
• Både enkeltkunstnere og grupper kan søke.
• Man kan sende inn maks tre arbeider.
• Alle søknader blir anonymisert før juryen starter sitt arbeid.
• Det kan vedlegges prosjektbeskrivelse samt kunstnerisk intensjon, men dette er ikke ett krav.

For dere som ikke ønsker å bruke den elektroniske søknadsportalen kan skjema i word format også lastes ned her: https://sorlandsutstillingen.no/soknad

Lykke til med årets søknad. Skulle det være uklarheter eller behov for teknisk hjelp med søknaden hører vi gjerne fra deg!

Epost: post@sorlandsutstillingen.no

*Med tilknytning menes de som er født i regionen, har bodd i regionen over tid eller har sitt daglige virke her.