Katalogannonsører

Telemark Kunstsenter, Kunsthall Grenland, Utsikten Kunstsenter, Saga Regnskap og rådgivning, Revisjonsselskapet, Telemarksgalleriet, Lindesnes Fyr, Kjøbmandsgaarden Hotel, BAS kunst og rammer, Kristiansand Kunsthall, Kunstnerbyen Skien, Sparebanken Sør, Dag Bondeheim, Arendal kunstforening,

Café Lindvedske Hus, Agder Kunstsenter, Buen Kulturhus, Erik Tanche Nilssen AS, Preus museum,

Arteriet, Gjermundsen Kunst & rammer,