Manglende svar på søknad 2021

Sørlandsutstillingen mottok over 600 søknader i 2021. Dette er en voldsom økning i forhold til foregående år. Vi ser på dette som en positiv utvikling og noe som tyder på at vi gjør mye riktig.  I ettertid ser vi at vi ikke var forberedt (rent teknisk) i forhold til å sende automatiske svar til ett så stort antall søkere. Mange av dere som har søkt opplever å ikke ha fått svar, eller mottatt svar gjentatte ganger. Vi beklager dette og lover å være bedre forberedt i 2022!

Uansett håper vi dere fortsetter å sende in søknader om deltakelse også i fremtiden og dermed bidrar til en enda bedre Sørlandsutstilling.