Sørlandsutstillingen 2019 – Sørlandsutstillingen 50 år

Sørlandsutstillingen jobber for tiden med å realisere en stor jubileumsutstilling med utendørskunst i forbindelse med at Sørlandsutstillingen fyller 50 år i 2019.

Sørlandsutstillingen oppfordrer derfor regionens kunstnere, og de med tilknytning til Agder og Telemark, å begynne tankearbeidet rundt prosjekter de kunne tenke seg å realisere innenfor en slik kontekst.

Sørlandsutstillingen har troen på at alle former for kunstneriske uttrykk kan vises utendørs. Det legges derfor ingen sjangerbegrensning på uttrykk. For at kunstnerne skal få god tid til å utvikle nye arbeider, inngå samarbeidsprosjekter eller eventuelt tilpasse sin arbeidsform til jubileumsutstillingen deler vi derfor våre planer for 2019 såpass tidlig.

Grunnet sammenslåingen av fylker er det også uvisst om denne utstillingen faktisk blir den siste Sørlandsutstillingen i sin nåværende form.

Søknadsfrist og produksjonsmidler

Søknadsfristen for 2019 vil bli satt til våren/sommeren 2018. Nøyaktig dato utlyses senere. Sørlandsutstillingen vil jobbe for å innhente ekstra midler til jubileumsutstillingen. Ambisjonen er at antatte skal offentliggjøres i 2018 slik at de får tid til å søke midler fra andre instanser, blant annet gjennom Norsk Kulturfond sin frist 5. september 2018.

Jubileumsbok

Det arbeides også med å utvikle en jubileumsbok om Sørlandsutstillingens historie.