Det paralelle universitetet

Det parallelle universitetet er som navnet tilsier, et potensial som løper utenfor utdannelsesinstitusjonenes vegger og maktstrukturer, og som vil begynne å ta form under et åpent program gjennom hele visningsperioden. Det parallelle universitetet er et nytt og langsiktig prosjekt, som vil bestå av prosesser som vil starte under Sørlandsutstillingen 2017. Det vil skje i løpet av samlinger der alle interesserte er velkomne til å være med å forme universitetets innhold. Det kan tas opp viktige tema som ikke nner rom eller politisk vilje innenfor de etablerte institusjonenes rammer.

Foto: Petter Sandell


 

Kunstner

André Tribbensee