Plantasjen i Bouvetes Sur (video, 30.32 min)

Et etnografisk videoarbeid om min tyske bestefar som bodde og jobbet på et småbruk i Spania deler av sitt liv. Verket viser arbeidets betydning og tilstedeværelse i et menneskets liv. Det store og det små i økologi, globalisering og familien kommer frem.

Foto: Petter Sandell


6

Kunstner

Christine Albeck