Skystudier

Intuisjon og sensitivitet for overflate, form, materiale, objekter og relasjonene dem i mellom. Ideen ligger i formen.

Foto: Petter Sandell


8

Kunstner

Karen Pettersen