Corridor of Death

Religiøse og kulturelle motsetningsforhold ligger bak verket. Med ornamentering og fragmentering speiler det rommet og oss i det. Hva som er i enden av korridoren er et åpent spørsmål.

Foto: Petter Sandell


8

Kunstner

Karou Calamy