Identitet

Skulpturen har sitt utgangspunkt i Maslows behovspyramide som beskriver menneskets behov for mat og trygghet. Plast kastes i naturen og ødelegger den. Kretsløpet forstyrres og verdien av våre ressurser forringes.

Foto: Petter Sandell


 

Kunstner

Lina Cepulyte