Grønske

Grønske er fargesto i naturen som kan smitte over på mennesket i friksjon og fysisk nærkontakt. Jeg insisterer på streken og fargestoets gjenstridige evne til å sette avtrykk i bevisstheten som mentale grønske ekker.

Foto: Petter Sandell


 

Kunstner

Marit Viljugrein