SØRLANDSUTSTILLINGEN 2019

Følg vår side på Facebook for oppdateringer.

Sørlandsutstillingen har 50-årsjubileum i 2019.
Dette markeres med en omfatende, temporær utstilling i Listalandskapet.

Sørlandsutstillingen 2019:
Det er mye som forandrer seg gjennom tid, men ikke alt: 50 år etter at Øivind Brune og Bjørn Krogstad startet den første Sørlandsutstillingen i regi av kunstforeningen i Kristiansand, er Sørlandsutstillingen fremdeles i live.
Utstillingen er fremdeles en landsdelsutstilling for Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark fylke. Utstillingen baserer seg fremdeles på fri innsendelse. Det søkes fremdeles om deltakelse og juryen velger fremdeles ut hva og hvem som skal være med. Formålet er fremdeles å formidle samtidskunst fra regionen, men det sier seg selv at både kunsten og samtiden har endret seg i løpet av disse 50 årene.
2019 er første gang Sørlandsutstillingen finner sted ene og alene på Lista. Det er første gang utstillingen arrangeres som en landskapsbasert utstilling og det er første og eneste gang utstillingen er 50 år. Når Sørlandets kunstnere skal utfordres på dette med landskap er Lista et godt valg. Det er vanskelig å forestille seg et sted hvor naturen er tydeligere og mer insisterende enn akkurat her.

Listalandskapet er unikt. Det er brutalt. Det er mykt. Det er vind. Det er brattere og hardere enn steinene som er hugget av hav. Det er sol, det er idyll. Det er flatere enn havet før det forsvinner i horisonten hvor sørlandet og vår verden slutter. Det er fruktbart og nakent. Det er spor etter krig og ødeleggelse. Det er fullt av liv. Det er i stadig endring, konstant, variabelt. Det må bevares og tas vare på. Det er fylt av galskap, men følger likevel naturens lover. Det er skjørt og trenger omsorg og pleie. Det trenger å bli sett. Det trenger å oppleves. Det trenger at vi tar oss tid. Det trenger at vi beveger oss for å finne le. Det kan ikke forstås, men fortjener likevel at vi gjør vårt beste i å godta nettopp dette.

Kunst i landskap er nytt for Sørlandsutstillingen, men det er slettes ikke nytt for Lista. Lista har en lang tradisjon for dette. En tradisjon startet og vedlikeholdt av Alfred Vaagsvold. Sørlandsutstillingens tilstedeværelse på Lista er vanskelig å forestille seg uten denne tradisjonen.

Sørlandsutstillingen er stolt av å kunne invitere publikum til å vandre, være og samtidig oppdage både landskapet og kunsten – for første gang, på nytt eller enda en gang.

Sørlandsutstillingen vil takke årets jury og samtlige deltakere for en utstilling som er like variert, like mangfoldig og like kontrastfullt som Lista selv.

Velkommen!

Årets jury: Karen Skog, Corrina Thornton og Roald Andersen d.y.

Deltakere Sørlandsutstillingen 2019:

Alfred Vaagsvold, Marit Viljugrein, Ann Beate Tempelhaug, Gunnhilde Høyer, Barbro Raen Thomassen,
Sandra Norrbin, Ånond Versto, Ulf A.S. Holbrook, Ingrid Torvund, Mirjam Raen Thomassen,
Øystein Wyller Odden, Borghild Rudjord Unneland, Liv Kristin Holmberg, Inger Saltaag, Nina Resch,
Henning Oddleik Ertzeid & Liv Solberg Andersen

Grupper:
Jon-Edvard Uleberg & Terje Abusdal
Vindedal, Rognerud, Xu, Dind, Gerstlauer, Skjeldsøy & Pilskog
Sandersen/Baas/Pettersen

VI SEES PÅ LISTA!