Sørlandsutstillingen 2018

Tre utstillinger på tre steder

Nytt i 2018! Vi ønsker å gi hver deltagende utstiller mer rom og bedre mulighet til å presentere sitt kunstnerskap. Derfor vil Sørlandsutstillingen 2018 bestå av tre selvstendige utstillinger fordelt på tre utstillingssteder. Del 1 vil vises i Arendal Kunstforening i mars, del 2 i Flekkefjord Kunstforening i mai og del 3 i Skien Kunstforening i august. Bakgrunnen er blant annet ønsket om å optimalisere forholdene for kunstnerne, ved at hver utstillingsdel tilpasses det enkelte visningsrommet. Med denne formen ønsker vi også at publikum mobiliseres og aktiviseres i større grad enn tidligere, ved at alle visningsrommene må oppsøkes for å få sett helheten – hele Sørlandsutstillingen 2018.

Arbeider med relevans

På bakgrunn av de innsendte arbeidene vil juryen kuratere tre selvstendige utstillinger. Juryen vil i selekteringen av verk jobbe ut i fra nøkkelbegreper som relevans og aktualitet, teknikk og komposisjon. I motsetning til foregående år der man kun hadde mulighet til å vise ett verk, kan enkelte kunstnere bli forespurt om å vise en bredde/flere arbeider/et større prosjekt.

Utendørs

En del av Sørlandsutstillingens intensjon er å bli mer synlig i bybildet. Derfor åpne vi i år opp for kunstuttrykk utenfor gallerirommet.

Praktisk info

  • Juryen 2018: Corrina Thornton, Karen Skog, Roald Abdersen d.y.
  • Innsendelsen er åpen for alle.
  • Det stilles ingen krav til formell kunstutdannelse.
  • Både enkeltkunstnere og grupper kan søke.
  • Alle søknader blir anonymisert før juryen starter sitt arbeid.
  • Det kreves et juryeringsgebyr på kr 150,- (NB! Studenter under kunstutdannelse har gratis innsendelse!)