Anbudsinnbydelse

Overtakelse av Stiftelsen Sørlandsutstillingen

Styret i Sørlandsutstillingen inviterer til å gi anbud på administreringen av Sørlandsutstillingen.

Overtakelse skjer fra 1. november 2016 og gjelder fra og med Sørlandsutstillingen 2017.

Søknadsfrist er satt til 13.mai. 2016 Anbudsåpning er satt til 18.mai og anbud som innkommer

etter fristen er utelukket fra å delta. Innkomne søknader vil bli behandlet på styremøte mai /juni 2016.

Søknad sendes til Sørlandsutstillingen, Liegt.8, 3717 Skien,

eller på mail til grethehald@gmail.com

Administreringen av Sørlandsutstillingen gjelder for en periode av 4 år (t.o.m. utstillingen 2020),

med en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 utstillingsår.

Arbeidsoppgavene kan deles på flere personer, men det må oppnevnes en daglig leder som har det overordnede ansvar. CV for (foreløpig) daglig leder legges ved søknaden.

Fra vedtektene: (se alt under vedtekter)
Sørlandsutstillingen har som formål å formidle samtidskunst. For å oppfylle formålet arrangeres en årlig juryert og/ eller kuratert utstilling under forutsetning av fri innsendelsesrett. Kunstnere skal ha tilknytning til landsdelene (Telemark og Agder-fylkene)

Arbeidsoppgaver bl.a.:Økonomiansvar, all logistikk for utstillinger/ turné: planlegging, klargjøring ferdigstilling.

Interesserte bes å ta kontakt for flere detaljer om anbudet og arbeidsoppgaver ved henvendelse til utstillingskoordinator Grethe Hald, grethehald@gmail.com, tlf 936 25 810